นิทรรศการเคลื่อนที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

2-3 ธันวาคม 2563 คณะ

Read more

งานแสดงมุทิตาจิต

16 กันยายน 2563 นายรังสรรค์ เกิดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู คณะกรรมการนักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2563

Read more